Kruhový trénink

Kruhový Trénink

Kruhový trénink (Circuit Training) lze popsat mnoha způsoby. Nám se nejvíce zamlouvá definice, která by mohla znít takto:

Kruhový trénink je tréninková metoda (postup, či program), která se skládá z vybraných cviků (a může jich být až 15 v „kruhu“) zatěžujících jednotlivé svalové skupiny celého těla buď jednotlivě, nebo v kombinaci po dobu předem určenou.

Jedním z hlavních faktorů správně sestaveného kruhového tréninku je určitá délka pauzy (přestávky) mezi jednotlivými cviky. Zpravidla je jen tak dlouhá, aby umožnila cvičícímu pouhý přesun z jednoho stanoviště na druhé. Dalším důležitým faktorem je rychlost provádění daného cviku. Měl by se provádět svižně, v tempu, s cílem provést vyšší počet opakování, nikoliv však na úkor správné techniky provedení. Z tohoto důvodu je volba vhodné zátěže (s ohledem na trénovanost cvičícího) rozhodující a klíčová.

Základní rysy obecného kruhového tréninku

  • počet stanovišť (cviků): 4 až 15
  • délka provádění daného cviku: 15 až 60 sekund (lze se řídit i předem daným počtem opakování, kterého musí cvičící dosáhnout za co nejkratší dobu, tento model je známý z crossfit tréninků)
  • délka pauzy (přestávky) mezi cviky: 10 až 45 sekund
  • počet odcvičených „kruhů“ v dané tréninkové jednotce: 3 až 8
  • celková délka tréninkové jednotky: 20 až 90 minut
Jak je patrno ze základních rysů, je zde velké množství proměnných. To dává kruhovému tréninku obrovskou výhodu oproti jiným tréninkovým metodám - téměř neomezené pojetí tréninku, pestrost a variabilitu.

Slovy trenéra:
"Současná doba je hektická, klade velké nároky na jedince i skupiny (týmy), ať už jsou to zaměstnanci nějaké společnosti, týmy amatérských nebo profesionálních sportovců, nebo je to jednotlivec usilující o to být dobrý v tom, co dělá, čemu se věnuje. Spousta z nás se snaží při svých pracovních i sportovních aktivitách pomyslně zabít dvě (nebo i více) mouchy jednou ranou. Člověk vymýšlí, zkoumá, kombinuje a zrychluje. To samé se přirozeně týká i těch, kteří vnímají fitness jako svůj životní styl a životní cestu. Osobně vidím výhodu v tom, že právě ve fitness se může tréninková variabilita, pestrost, kombinace a různorodost velmi vyplatit a posune daného člověka o kus dál, při nejmenším právě v jeho sportovních aktivitách. Mluvím o kruhovém tréninku. "
Přihlášení
Proč se registrovat


Registrací do systému BeFit získáte možnost využívat online rezervační systém pro fitness lekce a posilovnu.

Dozvíte se o speciálních akcích, novinkách a dění nejen v zónách Workin(posilovna) a Fitness, ale stejně tak v Café/Baru BeFit.